…kvůli duchu tohoto místa

Hrdě se do nebe vypínají dvě osmihranné zámecké věže. Svými helmovými střechami chrání vchod do zámku. Levá věž, tak jako zámek sám, byl budován pro starostu Dr. Christiana von Hartig od roku 1651 do roku 1654 žitavským stavitelem Valentinem. Pravá menší věž byla roku 1853 přistavěna jako schodiště, předsíň vznikla roku 1892.

Zde se experimentovalo s prvním porcelánem.
V klenuté místnosti staré věže se udály počátky rozvoje slavného míšeňského porcelánu. Vynálezce zápalného zrcadla, Ehrenfried Walther z Tschirnhausu, bádal v době kolem roku 1707 společně s Johannem Friedrichem Böttger na výrobě porcelánu. S Jakobem, synem zámeckého pána Christiana z Hartigu prováděl Tschirnhaus alchymistické pokusy právě v místnostech zámku. Během pokusů vypukl v laboratoři oheň. Jakob utekl a vyděšení obyvatelé vesnice si vymohli vyhoštění černokněžníka Tschirnhause. Přesto vedly experimenty z roku 1708 k vynálezu evropského porcelánu.

Althörnitz zůstal do roku 1771 ve vlastnictví rodiny Hartig. Následovali mnozí další majitelé. Až v roce 1881 zakoupil tento rytířský statek a k tomu patřící pozemky saský komoří Hans Rudolf ze Sandersleben. Neuhörnitz a Althörnitz byly 1. července 1912 sjednoceny. Po Druhé světové válce byla rodina Sandersleben vyvlastněna a sídlo bylo obýváno přistěhovalci. Od roku 1948 do roku 1991 zde trávili v jednoduchých podmínkách dovolenou členové Odborového svazu DDR (FDGB). I přes velkou finanční pomoc obce Bertsdorf-Hörnitz všechny budovy následně zchátraly.

Přeměna v hotel
Nový koncept pro užívání zámku a zámeckého parku byl vypracován honorárním konzulem království švédského Rudolfem ze Sandersleben, který byl činný jako bankéř a v koncernu Lipského výstaviště, jeho rodinou, obcí Bertsdorf-Hörnitz a hoteliérem Karlem-Dieter Gaydoul z Historical Hotels Cooperation. Společně zakoupili roku 1993 celé sídlo od úřadu pro správu majetku. Po 16 měsících stavebních prací mohl být hotelový provoz v únoru 1996 zahájen. Od roku 2015 je hotel veden jako Althörnitz Bestriebsgesellschaft GmbH.